Christmas Clicker PreAlpha 0.0.2 Version


         POLISH POLISH POLISH POLISH POLISH POLISH POLISH POLISH  POLISH  POLISH  POLISH  POLISH  POLISH  POLISH  POLISH  

Gra Rozwijana Do Uruchomienia Gry Jest Potrzebny Program Scratch Offline. Oto link do nie go  

https://scratch.mit.edu/download

Files

Christmas Clicker PreAlpha 0.0.2 Version.sb2 383 kB
11 days ago

Get Christmas Clicker PreAlpha 0.0.2 Version

Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.